ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Τα Οικοτροφεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» και «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ» ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2003 και το 2004 αντίστοιχα. Συστάθηκαν στα πλαίσια του νόμου Ν 2716/99 και εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β' ΦΑΣΗ» για την αποασυλοποίηση και κοινωνικοποίηση χρόνιων  ψυχικά ασθενών.

Αποτελούν  στεγαστικές δομές που λειτουργούν στα πλαίσια της κοινότητας ως εναλλακτική πρόταση στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές. Το Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι» βρίσκεται στο Ίλιον και φιλοξενεί 15 ενήλικες άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 55 έτη, ενώ το οικοτροφείο «Ιπποκράτης ΙΙ» βρίσκεται στο Περιστέρι και φιλοξενεί  10 ενοίκους, άνδρες και γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη.

Σκοπός των  Οικοτροφείων στα 15 χρόνια λειτουργίας τους είναι η ενσωμάτωση των ενοίκων στα πλαίσια της κοινότητας και η ανάπτυξη σχέσεων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Συγχρόνως, στόχο αποτελεί η διαχείριση της καθημερινότητάς τους και των διαπροσωπικών σχέσεων, η προσωπική ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και η επίτευξη αυτονομίας τους, ακολουθώντας ένα ολιστικό μοντέλο θέασης της θεραπείας και αποκατάστασης εξατομικευμένης παρέμβασης, δίνοντας κυρίαρχο ρόλο στον ένοικό μας.

 

Τα Οικοτροφεία δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως:

Εκπαίδευση ενοίκων σε δεξιότητες διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες

Ψυχολογική υποστήριξη ενοίκων

Συμβουλευτική των οικογενειών τους

Προεπαγγελματική ευαισθητοποίηση

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (ψυχαγωγικού, αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα)

Συνεχής αξιολόγηση δραστηριοτήτων

Φυσιοθεραπευτική αγωγή

Διεξαγωγή εκδηλώσεων (αθλητικών και καλλιτεχνικών)

Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων της δομής στην κοινότητα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμμετοχή ως εκπαιδευτές και ως εκπαιδευόμενοι)

Συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις της αλλοδαπής με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την βελτιστοποίηση πρακτικών

Ερευνητικές δραστηριότητες.

 

Επιπλέον, υποδοχή φοιτητών στα πλαίσια προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ιδιωτικές σχολές), καθώς και δημιουργία δικτύου εθελοντών.

 

Το σύνθετο αυτό έργο πραγματοποιείται από την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα των δομών που βρίσκεται σε συνεργασία με την ομάδα των ενοίκων στο σύνολό της αλλά και με τον κάθε ένα ξεχωριστά σχεδιάζοντας εξατομικευμένα θεραπευτικά σχέδια με βάση τις ανάγκες, τα αιτήματα και  τις ιδιαίτερες δυνατότητες  του κάθε μέλους του οικοτροφείου. Η στελέχωση της ομάδας αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό:

•          Επιστημονικά Υπεύθυνο

•          Διοικητικά Υπεύθυνο

•          Ψυχίατρο

•          Παθολόγο

•          Ψυχολόγο

•          Κοινωνικό Λειτουργό

•          Εργοθεραπευτή

•          Νοσηλευτικό προσωπικό

•          Γενικών Καθηκόντων

Η θεραπευτική ομάδα και η ομάδα των ενοίκων, στα πλαίσια ενός οικείου, ζεστού χώρου διαβίωσης, λειτουργούν από κοινού στη βάση μιας  δυναμικής θεραπευτικής σχέσης δημιουργώντας συνθήκες ικανές να προωθήσουν την καλή ποιότητα ζωής τους, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και  την εξάλειψη του στίγματος.

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Το εργαστήριο εναλλακτικής απασχόλησης και θεραπευτικών δράσεων «Διαδρομή» δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006. Αποτελεί πρόγραμμα που εντάσσεται στα Οικοτροφεία «Ιπποκράτης Ι και Ιπποκράτης ΙΙ» του φορέα «Έδρα» και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιπποκράτη Ι. Απασχολεί κυρίως εξυπηρετούμενους από τα δύο Οικοτροφεία και άτομα από την κοινότητα. Λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα και στελεχώνεται από ειδικό προσωπικό που ήδη απασχολείται στα δύο Οικοτροφεία. Οι ομάδες πραγματοποιούνται από την Κοινωνική Λειτουργός και τις δύο Εργοθεραπεύτριες των δομών. Τα άτομα που εμπλέκονται στις ομάδες απασχολούνται δημιουργικά κάνοντας διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες, ενώ η προετοιμασία διάφορων προϊόντων προς πώληση στα Bazaar αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργίας και προώθησης του έργου αυτού.

 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι»

Διεύθυνση: Ελαιών 126 & Μυτιλήνης , Ίλιον

Τηλ:210–5020778

Υπεύθυνος Οικοτροφείου: κ. Κίτσος Δημήτρης

 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ»

Διεύθυνση: Αρκαδίας 43 & Κορυτσάς 42 – Περιστέρι  Τ.Κ 12132

Τηλ:210–5749545

Υπεύθυνος Οικοτροφείου: κ. Κίτσος Δημήτρης

 

Υπό την εποπτεία:

foot4.jpg yyka_neo_mikro.jpg

 

Spot by "ΕΔΡΑ"

10o Art4more